Sbírka pro projekt AED ProŽivot
VYHLÁŠENÁ VEŘEJNÁ SBÍRKA
pro projekt AED ProŽivot
V rámci realizace projektu AEDproživot, zaměřeného na rozšíření sítě veřejně dostupných přístrojů AED, vyhlašujeme veřejnou sbírku.
Sbírka je vyhlášena za účelem:
Rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů (AED) do obcí a veřejně exponovaných lokalit Moravskoslezského kraje se zvýšenými časovými nároky na dostupnost složek integrovaného záchranného systému
Obeznámení laické veřejnosti v místě realizace projetu s postupy první pomoci u život ohrožujících stavů a využitelnosti materiálního vybavení.
Zvýšení občanského povědomí o potřebě poskytnutí pomoci osobě v ohrožení života.
Pokud se rozhodnete podpořit uvedený projekt, můžete přispět formou daru na:
Číslo transparentního účtu
2501700434 / 2010
Variabilní symbol
202001
Částka podpory: Kč, €
K popisu platby: Jméno a příjmení nebo organizace
Pojďme společnými silami zvýšit šance na život, při poskytování tolik nezbytné vzájemné pomoci.
Srdečně děkujeme za Váš příspěvek
Školící a Výcvikové Centrum Asklépios, z.s. - www.svca.cz
Nepřehlédněte:
Veřejná sbírka je transparentní a veškeré dary uvádíme se jmény dárců ve veřejně přístupném seznamu. Nechcete-li být takto evidováni, sdělte nám tuto skutečnost do 5 dnů od odeslání částky a budete vedeni jako anonymního dárce.
Potřebujete-li vystavit potvrzení o daru.
Rádi Vám zodpovíme jakýkoliv dotaz