O projektu AED ProŽivot
CÍLE PROJEKTU
Rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů (AED) do obcí a veřejně exponovaných lokalit Moravskoslezského kraje (MSK) se zvýšenými časovými nároky na dostupnost složek integrovaného záchranného systému
Obeznámení laické veřejnosti v místě realizace projetu s postupy první pomoci u život ohrožujících stavů a využitelnosti materiálního vybavení.
Zvýšení občanského povědomí o potřebě poskytnutí pomoci osobě v ohrožení života.
KDO JSME?
Žijeme a pracujeme v tomto kraji. Máme tady vše, na čem nám záleží - rodiny, domovy, zájmy. Jsme občané, kterým není vlastní lhostejnost, a proto realizujeme věci, o kterých si myslíme, že dávají smysl. Tento projekt je jen logickým pokračováním našich aktivit.
Založili jsme Školící a Výcvikové Centrum Asklépios jako spolek, který sdružuje osoby podobně smýšlející. Školíme a profesně vzděláváme veřejnost i organizace v oblastech první pomoci a záchrany života. Působíme v obci Bystřice, proto jsme se rozhodli rozjet pilotní program projektu právě zde.
CO TO JE AED?
Jedná se o bezpečný, počítačem řízený přístroj, který je nedílnou součástí laické resuscitace. Dokáže samostatně analyzovat elektrickou aktivitu na srdci (snímá EKG křivku). Včas rozpozná, zda pacient potřebuje podání defibrilačního výboje. To může vést k obnově řádného srdečního rytmu u osob postižených zástavou oběhu. Není třeba mít obavy ze složitosti obsluhy, je snadná a intuitivní. Po zapnutí přístroje je zachránce naváděn hlasovými pokyny k poskytnutí potřebných kroků. A kde jej najdete? Většinou na veřejných místech s velkou koncentrací lidí. Bývá označen mezinárodně sjednocenou značkou – bílé srdce se symbolem blesku uprostřed, které je umístěno v zeleném čtverci. Vše doplněno o písmena AED. Seznam míst s přesným umístěním AED poskytuje také aplikace pro smartphony Záchranka, která je schopna vás k němu navádět na základě určení pozice vašeho telefonu.
PROČ PROJEKT NA ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH AED?
Náhlá srdeční smrt je jednou z hlavních příčin úmrtí v Evropě. Při úvodní analýze srdečního rytmu je u 25-50 % postižených přítomna fibrilace komor. (Urgentní medicína, 2015)
Jedná se o poruchu srdečního rytmu na základě narušení převodního systému srdce. Stěny srdečních komor začnou vysokou rychlostí kmitat, dochází k selhání srdce jako pumpy a zástavě srdečního oběhu.
Doporučenou léčbou srdeční zástavy na podkladě komorové fibrilace je okamžitá kardiopulmonální resuscitace (KPR) zahájená svědky a časná defibrilace.
Defibrilace provedená do 3-5 min od kolapsu může zvýšit šanci na přežití až na 50-75 %.
(Urgentní medicína, 2015) Tohoto výsledku lze dosáhnout za pomoci veřejně přístupných AED ještě před příjezdem záchranné služby.
S každou minutou prodlevy se zahájením resuscitace klesá naděje na záchranu osoby o 10 %.