Sbírka pro obec Kateřinice
VYHLÁŠENÁ VEŘEJNÁ SBÍRKA
pro obec Kateřinice
Obec Kateřinice leží 5 km severovýchodně od města Příbor. Rozkládá se po obou březích bezejmenného potoka vyvěrajícího z lesa Hájek. Kateřinice mají rozlohu 552 ha a bydlí zde 650 obyvatel. Obec je členem DSO Region Poodří a DSO Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice. První písemná zmínka o obci se váže k roku 1358. Dnešní název obce Kateřinice se datuje od roku 1872. Byly vždy českou vesnicí a obyvatelstvo se živilo především zemědělstvím. I v dnešní době v obci provozuje zemědělskou činnost několik soukromě hospodařících rolníků.
V rámci podpory projektu AEDproživot, zaměřeného na rozšíření sítě veřejně dostupných přístrojů AED, vyhlašujeme veřejnou sbírku pro obec Kateřinice.
Sbírka je vyhlášena za účelem udržitelnosti projektu AED v obci pro rok 2022.
Umístění přístrojů AED:
Obchodní dům Jednota
Pojďme společnými silami zvýšit šance na život, při poskytování tolik nezbytné vzájemné pomoci.
Pokud chcete podpořit projekt vybudování veřejně dostupné sítě AED v obci Kateřinice, můžete přispět formou daru na transparentní účet
Číslo transparentního účtu
2501700434 / 2010
Variabilní symbol
202006
Částka podpory: Kč, €
K popisu platby: Jméno a příjmení nebo organizace
Pojďme společnými silami zvýšit šance na život, při poskytování tolik nezbytné vzájemné pomoci.
Aktuální stav sbírky
Cílová částka:
25 000,- Kč
Aktuální stav účtu:
0,- Kč
Cílová částka obsahuje:
Roční udržitelnost projektu AEDproživot (školení zaměstnanců OÚ, ZŠ, veřejnosti, žáků, Servis přístrojů, NON STOP technická a servisní podpora pro případ použití, informační a školící materiál pro veřejnost. Vše v celkové výši 30 000,- Kč.
Částka pro roční udržitelnost projektu se JE INDIVIDUÁLNÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBCE. Liší se rozlohou obce, rozmístěním a počtu AED, počtu školení, a počtem obyvatelstva.
Srdečně děkujeme za Váš příspěvek
Školící a Výcvikové Centrum Asklépios, z.s. - www.svca.cz
Nepřehlédněte:
• Veřejná sbírka je transparentní a veškeré dary uvádíme se jmény dárců ve veřejně přístupném seznamu. Nechcete-li být takto evidováni, sdělte nám tuto skutečnost do 5 dnů od odeslání částky a budete vedeni jako anonymního dárce.
Rádi Vám zodpovíme jakýkoliv dotaz