Sbírka pro obec Kateřinice
VYHLÁŠENÁ VEŘEJNÁ SBÍRKA
pro obec Kateřinice
Obec Kateřinice leží 5 km severovýchodně od města Příbor. Rozkládá se po obou březích bezejmenného potoka vyvěrajícího z lesa Hájek. Kateřinice mají rozlohu 552 ha a bydlí zde 650 obyvatel. Obec je členem DSO Region Poodří a DSO Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice. První písemná zmínka o obci se váže k roku 1358. Dnešní název obce Kateřinice se datuje od roku 1872. Byly vždy českou vesnicí a obyvatelstvo se živilo především zemědělstvím. I v dnešní době v obci provozuje zemědělskou činnost několik soukromě hospodařících rolníků.
V rámci podpory projektu AEDproživot, zaměřeného na rozšíření sítě veřejně dostupných přístrojů AED, vyhlašujeme veřejnou sbírku pro obec Kateřinice.
Sbírka je vyhlášena za účelem pořízení a provozování jednoho přístroje AED v obci.
Plánované umístění přístrojů AED (s ohledem na strategické pokrytí):
Budova SDH Kateřinice Jedná se o střed obce, v dosahu domov pro seniory, prodejna Jednota, kulturní dům, sportovní areál, zástavba rodinných domů.
Pojďme společnými silami zvýšit šance na život, při poskytování tolik nezbytné vzájemné pomoci.
Pokud chcete podpořit projekt vybudování veřejně dostupné sítě AED v obci Kateřinice, můžete přispět formou daru na transparentní účet
Číslo transparentního účtu
2501700434 / 2010
Variabilní symbol
202006
Částka podpory: Kč, €
K popisu platby: Jméno a příjmení nebo organizace
Pojďme společnými silami zvýšit šance na život, při poskytování tolik nezbytné vzájemné pomoci.
Aktuální stav sbírky
Cílová částka:
115 000,- Kč
Aktuální stav účtu:
23 100,- Kč
Cílová částka obsahuje:
Nákup AED ZOOL, Bezpečnostní skříňka AIVIA 210AH - s alarmem, Informační tabule AEDproživot, Trauma balíček první pomoci. Vše v celkové ceně 85 000,- Kč
Roční udržitelnost projektu AEDproživot (školení zaměstnanců OÚ, ZŠ, veřejnosti, žáků, Servis přístrojů, NON STOP technická a servisní podpora pro případ použití, informační a školící materiál pro veřejnost. Vše v celkové výši 30 000,- Kč
Částka pro roční udržitelnost projektu se JE INDIVIDUÁLNÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBCE. Liší se rozlohou obce, rozmístěním a počtu AED, počtu školení, a počtem obyvatelstva.
Srdečně děkujeme za Váš příspěvek
Školící a Výcvikové Centrum Asklépios, z.s. - www.svca.cz
Nepřehlédněte:
Veřejná sbírka je transparentní a veškeré dary uvádíme se jmény dárců ve veřejně přístupném seznamu. Nechcete-li být takto evidováni, sdělte nám tuto skutečnost do 5 dnů od odeslání částky a budete vedeni jako anonymního dárce.
Rádi Vám zodpovíme jakýkoliv dotaz