Mám zájem o přístroj AED
Zvažujete pořízení přístroje AED?
Zde máte návod jak postupovat:
1. KONTAKTUJTE NÁS
Pokud vás zaujala myšlenka veřejně dostupných AED a chcete je mít ve vaší obci, městě či provozovně – kontaktujte nás.
Na emailu info@aedprozivot.cz jsme plně k dispozici. Vyrozumíme Vás zpětně a naplánujeme pracovní setkání.
2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ
Než u vás umístíme přístroj AED, musíme vyřešit důležité náležitosti:
FINANCOVÁNÍ
Tady je celá řada možností. Např. finance z naší veřejné sbírky, dotace nebo sponzorské dary fyzických či právnických osob, smlouva mezi obcí a naší organizací.
DOBA REALIZCE
Časový úsek po jehož dobu Vám budeme i s prostředky k dispozici.
UMÍSTĚNÍ PŘÍSTOJE AED
Z hlediska členitosti a infrastruktury vašeho území je zapotřebí vybrat nejsmysluplnější místo pro rozmístění daných prostředků. Od toho se odvíjí i adekvátní počet přístrojů AED.
ŠKOLENÍ
Snad to nejdůležitější… Pro nás všechny.
Prohloubení znalostí a dovedností Vašich občanů, zaměstnanců...
3. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Zajištění stavební připravenosti před samotnou realizací. Nutné stavební úpravy pro umístění bezpečnostních skříní s přístroji AED a jejich napojení ke stálému přívodu elektrické energie.
4. REALIZACE
Dodání přístrojů AED v bezpečnostních skříních
Vytvoření a rozmístění informačních tabulí
Propagace zvýšené bezpečnosti ve vaší lokalitě v médiích
Stálá informační podpora a servis