Vyhlášení vánoční sbírky na nákup AED v roce 2021
01. prosince 2020
VYHLÁŠENÍ VÁNOČNÍ SBÍRKY NA NÁKUP AED V ROCE 2021
Hl. cílem našeho projektu je rozmístění přístrojů AED do vybraných lokalit a proškolení stovek osob z řad občanů. U kohokoli z nás a našich blízkých může kdykoli nastat život ohrožující stav, náhlé poškození zdraví. Pojďme společnými silami zvýšit šance na život a rozšířit systém vzájemné pomoci.Základním stavebním kamenem celého programu je chtít pomoci. Lidé lidem.
Za tímto účelem vyhlašujeme vánoční Sbírku 2020 a prosíme všechny, které daná myšlenka oslovila.
Pomozte nám jí vdechnout život.
ŽIVOT PRO AED – AED PRO ŽIVOT.
Veškeré info naleznete v sekci „podpořte nás‟.