Stačí přítomnost AED na místě a vše je vyřešeno?
30. října 2019
STAČÍ PŘÍTOMNOST AED NA MÍSTĚ A VŠE JE VYŘEŠENO?
TO URČITĚ NE! Aby řádně zafungoval tzv. řetězec přežití, musí zachránce dodržet potřebné kroky, které vedou k efektivní první pomoci.
Včas rozpoznat příznaky zástavy oběhu a přivolat pomoc (záchrannou službu)
Okamžitě zahájit kardiopulmonální resuscitaci
Zajistit včasné podání defibrilačního výboje (je-li AED k dispozici)
Zvládli byste tyto jednoduché kroky s co nejmenším časovým prodlením?
Víme, že to není jednoduché. Obzvláště pro osoby, které se s první pomocí setkaly jen okrajově. Proto je tolik potřebné proškolit i laickou veřejnost v oblasti základních život zachraňujících úkonů na místě události. Tohle chceme a musíme podstoupit.
V dnešní době se také můžeme setkat s tzv. first respondery. O co se jedná? V rámci našeho kraje záchranná služba vyškolila z jednotlivých složek integrovaného záchranného systému prvotní poskytovatele pomoci, kteří mají zasahovat u urgentních stavů ještě před příjezdem záchranky. Jejich úkolem je pokrýt úzké spektrum úkonů v rámci první pomoci a snížit tak riziko poškození zdraví časným zásahem. Responder vyslaný záchrannou službou může být po cestě k místu události naváděn k veřejně přístupnému AED a následně jej efektivně využít.
AUTOR: Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s.