Školení KPR/AED pro zaměstnance obecního úřadu Bystřice
30. října 2019
ŠKOLENÍ KPR/AED PRO ZAMĚSTNANCE OBECNÍHO ÚŘADU BYSTŘICE
Ve dnech 18., 22., 24. 10. proběhly školení KPR/AED pro zaměstnance obecního úřadu Bystřice.
Zaměstnanci byli obeznámeni s ideou projektu AEDproživot a základními postupy první pomoci s využitím AED. Obec Bystřice se tímto jako první aktivně zapojila do problematiky záchrany života svých občanů. V následujících týdnech budou dále realizovaná informační školení k dané problematice pro širokou veřejnost v obci. Školení budou zdarma a termíny brzy upřesníme. Kontaktní osoba za OÚ Bystřice - Mgr. Marcel Čmiel.
AUTOR: Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s.