Proč použit přístroj AED, když máme profesionály ze záchranek
30. října 2019
PROČ POUŽIT PŘÍSTROJ AED, KDYŽ MÁME PROFESIONÁLY ZE ZÁCHRANEK
Je to lvůbě nutné? ANO, JE!
Žijeme ve státě, který má jeden z nejlepších systémů fungování záchranných složek.
V případě onemocnění, úrazu či jiného ohrožení zdraví občané kontaktují linku 155/112 a očekávají příjezd záchranky v co nejkratším čase. A také se tak děje. Ale…
V případě náhlé zástavy oběhu je pozastaven přísun okysličené krve ke tkáním - buňkám. Nejcitlivěji reagují na nedostatek kyslíku buňky mozkové, ty již cca po 5 minutách nenávratně odumírají. Medián časového intervalu mezi tísňovým voláním a příjezdem záchranné služby je ve většině oblastí 5-8 minut a 8-11 minut do provedení prvního defibrilačního výboje. (Urgentní medicína, 2015) Vidíte ten časový rozdíl? Proto je tak nezbytná vzájemná lidská pomoc a spolupráce svědků na místě události. Může nastat i situace, kdy se k vám záchranné složky budou dostávat i desítky minut, např. špatné povětrností podmínky. Proto je dobré být řádně připraven a vybaven i na takto nenadálé situace. Nespoléhejte pouze na krizové linky, život se vytratí během několika málo minut.
Čas. Čas je to, oč tu běží...
AUTOR: Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s.