Pilotní program AED ProŽivot v obci Bystřice
30. října 2019
PILOTNÍ PROGRAM PROJEKTU AED PRO ŽIVOT V OBCI BYSTŘICE
V rámci realizace pilotního programu v obci Bystřice bylo rozhodnuto o pořízení dvou přístrojů AED a jejich umístění do monitorovaných bezpečnostních stojanů. Ty byly vzhledem k rozloze obce a potřebám plošného pokrytí strategicky rozmístěny na dvou místech. Jedno z nich se nachází v centru u obecního úřadu a druhé v obecní části Paseky.
Rozhodli jsme, že náš spolek ponese veškeré náklady spojené s nákupem přístrojů AED a jejich příslušenství, zajistí servis a také tolik potřebné proškolení laické veřejnosti. Tímto sponzorským darem dáváme najevo, že dané myšlence bezpečnějšího místa pro život věříme. Chceme tímto také vyjádřit díky bystřickým občanům za možnost působit v jejích obci. Poděkování patří i vedení obce Bystřice za vstřícný přístup k dané problematice a aktivní zapojení do celého projektu.
AUTOR: Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s.