Děkovná zeď projektu AEDProŽivot.CZ
30. listopadu 2020
DĚKOVNA ZEĎ PROJEKTU AEDPROZIVOT.CZ
Obec Bystřice, která je provozovatelem bazénu, je také hlavním partnerem projektu AEDproživot. V letošním roce nám nově v rámci své podpory umožnila využít vnitřní prostory bazénu k umístění reklamních rámů, na kterých jsou uváděni partneři z řad nejčastěji podnikatelů, kteří vnímají význam a bezpečnostní přínos projektu AEDprozivot.cz a vytvoření sítě veřejně dostupných defibrilátorů. Jedná se o poděkování za partnerství v projektu, mající charakter reklamy. Tímto vznikla možnost pro firmy a podnikající osoby, za finanční příspěvek, pro projekt AEDproživot na transparentní účet naší vyhlášené veřejné sbírky, získat jako přidanou hodnotu za podporu projektu AEDproživot i zviditelnění a velmi dobré místo pro reklamu před zraky tisíců klientů bystřického bazénu na „Děkovné zdi projektu AEDprozivot.cz. Více informací pro případné podporovatele našeho projektu, který má hlavní cíl rozšiřovat síť veřejně dostupných defibrilátorů v regionu, naleznete na našich webových stránkách AEDprozivot.cz.