AED v nové tělocvičně v Návsí
24. prosince 2023
AED V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ V NÁVSÍ
S potěšením oznamujeme, že od 24. Prosince 2023 je nově k dispozici další veřejně dostupný defibrilátor z projektu AEDprozivot.cz.
AED přístroj je umístěn ve vnitřních prostorách Tělocvičny u MŠ v Návsí. V současné době je aktuální veřejná sbírka Obec Návsí určená pro pořízení dalšího AED.
AUTOR: AED ProŽivot.CT