AED na Městském koupališti v Karviné
19. července 2023
AED NA MĚSTSKÉM KOUPALIŠTI V KARVINÉ
S potěšením oznamujeme, že od 1. Července 2023 je nově k dispozici další veřejně dostupný defibrilátor z projektu AEDprozivot.cz.
AED přístroj je umístěn ve vnitřních prostorách Městského koupaliště v Karviné. V současné době je aktuální veřejná sbírka pro koupaliště Karviná určená pro udržitelnost projektu (školení veřejných institucí, techn. podpora informovanost a školení veřejnosti).
AUTOR: AED ProŽivot.CT